قرآن به روایت یک دیره المعارف غربی
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه مبین، شماره 5 / بهار 1375
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی