چگونگی توسعه رسانه هی ارتباطی در جهان اسلام
47 بازدید
محل نشر: سروش، شماره 797
نقش: مترجم
سال نشر: 1375/5/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی