فرهنگ آثار تاریخی مکه
42 بازدید
محل نشر: فصلنامه میقات حج، شماره 13 و 15 / پاییز 1374 و بهار 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی